Privacy Policy |
349510
page-template-default,page,page-id-349510,eltd-cpt-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-2.0, vertical_menu_with_floating,smooth_scroll,paspartu_enabled,woocommerce_installed,blog_installed,enable_full_screen_sections_on_small_screens,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Privacyverklaring Requievit vof

 

Requievit vof handelend onder naam CustoMatraz Nederland, gevestigd aan Zomereik 24, 5682HH Best, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

1. Contactgegevens:
www.customatraz.nl
Zomereik 24, 5682HH Best +31629558225
Marien van Diesen is de Functionaris Gegevensbescherming van Requievit vof Hij/zij is te bereiken via Admin@requievit.com

 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
Requievit vof verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Naam
– Adres
– Woonplaats
– Email adres
– Telefoonnummer
– Betaalgegevens
– Drukpunten van uw lichaam (tbv indeling CustoMatraz)

 

3.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Requievit vof slaat lokaal op een computer op welke druk u creert op een drukmeting matras en welk geslacht u heeft. De gegevens worden alleen gebruikt voor het indelen van het CustoMatraz en worden niet met derden gedeeld.
De meetgegevens worden alleen anoniem en op geslacht en leeftijdscategorie opgeslagen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe producten. Deze zijn niet te herleiden naar een persoon.

 

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Requievit vof verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Facturering
– Serviceverlening
– Wettelijke verplichting belastingwetgeving

 

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Delen van persoonsgegevens met derden
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Requievit vof gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Voordat u onze website kunt bekijken vragen wij hiervoor uw toestemming.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Requievit vof en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Admin@requievit.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, op uw verzoek. Requievit vof wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Requievit vof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via +31629558225 of via Admin@requievit.com

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Meetgegevens over de indeling van uw matras
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen tbv onze dienstverlening
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Requievit vof verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Requievit vof bewaart uw persoonsgegevens 10 jaar. DIt met betrekking tot de serviceverlening wanneer er onderdelen in uw matras, die onderhevig zijn aan slijtage, vervangen moeten worden.

Requievit vof verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Requievit vof blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.